Size 16.5 / 17

Pod. LINCOLN. SLIP ON. BLACK. Sizes: 13. 14. 15. 16. 16.5/17.

Classic fashionable Smart Formal Slip On shoe.   Sizes: 13. 14. 15. 16.17.

Pod. KENT / WESSEX. LACE. BLACK. Sizes: 13. 14. 15. 16 16.5/17..

Classic fashionable formal lace up shoe.  Sizes:  13. 14. 15. 16.16.5/17.